Czytanie z Księgi Mądrości 17, 1-20

Czytanie z Księgi Mądrości 18, 1-25

Czytanie z Księgi Mądrości 19, 1-12

Czytanie z Księgi Mądrości 19, 13-22