Czytanie z Księgi Mądrości 16, 1-4

Czytanie z Księgi Mądrości 16, 5-14

Czytanie z Księgi Mądrości 16, 15-19

Czytanie z Księgi Mądrości 16, 20-23

Czytanie z Księgi Mądrości 16, 23-29