Czytanie z Księgi Mądrości 13, 1-19

Czytanie z Księgi Mądrości 14, 1-19

Czytanie z Księgi Mądrości 15, 1-19