Księga Mądrości 11, 1-26

Czytanie z Księgi Mądrości 12, 1-15

Czytanie z Księgi Mądrości 12, 16-27