Gomunice

Data Intencje
 1 - 3 - 2021
poniedziałek
 

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00 † Kazimierz Gala – od żony Janiny..

1630 Różaniec Święty

17 00 † Helena Skrobek na im. – od męża Józefa z rodz.

2 - 3 - 2021
wtorek

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00 † Helena, Edmund, Karolina, Marian, Zdzisław Duńscy. 

1630 Różaniec Święty

1700 † Stanisław Sobala w 16r.śm.

3 - 3 - 2021
środa

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00 † Stanisław Woźniak w r.śm.

1630 Różaniec Święty

17 00 † Tadeusz Chrząstek – od bratowej Marysi z rodz.

4 - 3 - 2021
I
czwartek 
miesiąca

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

700 † Kazimierz Paliński – od uczestników pogrzebu.

1600 Adoracja Pana Jezusa ze św.Janem Pawłem II

17 00 † Kazimierz, Maria, Petronela Kopcik – od wnuczki Teresy z rodz

5 - 3 - 2021
I
piątek 
miesiąca

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy.

1600 Spowiedź Święta

1615 Droga Krzyżowa. 

1700 Do Miłosierdzia Bożego

 Stanisława Kukulska.
† Krzysztof Bezulski – od r.Ślusarków.
† Stanisława Szpecińska w 2r.śm.,zm.z r. Szpecińskich.

† Kazimierz Olczyk – od pracowników OSM w Radomsku.
† Janina Górazda – od Henryki Sztuk z córką.
† Mieczysław,Kazimiera Nowak – od córki z rodz.
† Bogdan Krzyżowski w 23r.śm. – od żony z dziećmi.
† Halina Zawisza – od teściowej z rodz.
† Kazimierz Wszelaki – od siostrzenicy Justyny z rodz.
† Adrian Poteralski – od dziadka Mariana.
† Zofia Stańczyk – od Renaty z Markiem.
† Bogusław Baran – od rodz.Bezulskich i Koteckich.
† Krzysztof Gubalski – od Czesławy Krawczyk.
† Zbigniew Grobel – od r.Śmigielskich z Radomska.
† Aneta Głowacka – od r.Siewier.
† Mikołaj Gruchot – od Sylwii i Krzysztofa Długoszewskich.
† Wanda Pluta – od Iwony,Bogusława Powązków z Bełchatowa.
† Teresa Lasoń – od synów Marcina i Radka z rodz.
† Emilia Lasoń – od r.Skalików.
† Wiesława Miry – od Bronisławy i Jana Koczberskich.
† Teresa Tazbir – od mieszkańców Paciorkowizny.
† Ryszard Dyja – od Bożenny Gubalskiej.
† Kazimiera Szymańska – od prac.PKP Stacji Gomunice.
† Zofia Andrzejewska – od sąsiadów Alamów i Jeżów.
† Jadwiga Klekowska – od r.Gębiczów.
† Tomasz Paciorek – od Marii i Zygmunta Sobocińskich z rodz.
† Barbara Kułak – od Marka i Urszuli Bielińskich z dziećmi.
† Tadeusz Szymański – od Mariana Krawczyka z rodz.
† Henryk Ziemski – od r.Skórów i Cicheckich z Niechcic.
† Adam Zdzierak – od Zakładu Pogrzebowego NIEBO z Antopola.
† Ireneusz Cichuta– od mieszkańców z ul.Czestochowskiej

1900 Droga Krzyżowa.

6 - 3 - 2021

I
sobota 
miesiąca

 

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00  Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

1600 Nab.rozważanie tajemnicy różańca, Różaniec św. Wymiana Tajemnic.

17 00 † Adrian, Edmund, Helena, Tomasz Łukasik.

7 - 3 - 2021

III

niedziela

Wielkiego Postu

730 † Eugeniusz, Bogumiła Ciesielscy w 7r.śm.

900 † Kazimierz Paliński – od córki Barbary z mężem.

1030 † Mirosław Pokusiński w 18r.śm.

1200 Za Parafian/ 

W r.Ur. Nikola Kossowska o Błog.Boże – od Rodziców.
W r.Ur. Sebastian Rogowicz o Błog.Boże.
W 90r.Ur. Wiesław Pokusiński o Błog.Boże i zdrowie – od córki i syna z rodz.

1530 Gorzkie Żale z nauką pasyjną

1600 † Krzysztof i Albin Krawczyk. / O Błogosławieństwo Boże dla Anny w 70 r. urodzin i o zdrowie i potrzebne łaski dla Całej Rodziny.  

 

Kocierzowy

 

5 - 3 - 2021
piątek

Droga Krzyżowa i Msza św.

g.1500 śp.Janina Kukulska – od wnuczki Katarzyny z mężem i dziećmi.

†śp.Mieczysławę Ciesielska – od Piotra i Anety Krokowicz z dziećmi.

†śp.Stanisławę Wieloch – od Barbary i Marka Pawłowskich.

†śp.Jadwiga Poterała – od Elżbiety i Jacka Kawków z dziećmi.

†śp.Genowefa Wieloch – od Haliny Biniek z rodziną.

7 - 3 - 2021

III

niedziela

Wielkiego Postu

 

1030 † śp. Jan, Danuta Wolniccy.