Gomunice

Data Intencje
30 - 11 - 2020
 
poniedziałek
Św. Andrzeja ap.  

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00  O Boże Błog.dla Ks.Andrzeja na imieniny.

1620 Nab. Różańcowe zawierzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddanie32.

17 00  O Boże Błog.dla Ks.Andrzeja na imieniny.

1 - 12 - 2020

wtorek

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00 † Janina Górazda – od syna Zbigniewa z żoną.

1620 Nab.Różańcowe zawierzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddanie31.

17 00 † Irena i Mieczysław Turlejski.

2 - 12 - 2020
środa 
 
 

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00 † Adam Zdzierak – od żony Wioletty.

1620 Nab.Różańcowe zawierzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddanie30.

17 00 † Władysław Woźniak – od sąsiadów Kempów.

3 - 12 - 2020
I
czwartek
miesiąca
 
 

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00 † Jerzy Sewerynek – od Mamy.

1600Adoracja Pana Jezusa ze św.Janem Pawłem II. Oddanie 29

17 00 † Marianna Woszczyk – od córki Zdzisławy z rodziną.

4 - 12 - 2020
 I
piątek
miesiąca
Św. Barbary

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00 Wynagradzająca Najśw.Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy.

1600 Spowiedź Święta

1630 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Oddanie 28

1700 Do Miłosierdzia Bożego:

† Krzysztof Bezulski – od Babci Janiny.
Annę Urbaniak, Jadwiga, Feliks Lasoń, c.r.Lasoniów, Górnych i Łukaszewskich.

Barbara, Stanisław, Tadeusz Biszta.
Helena Skrobek – od męża Józefa z rodz.
Anna Jędrzejczyk – od Teresy Jędrzejczyk.
Barbara Kułak – od wnuczki Weroniki.
Wiesława Dzierżawska – od wnuczki Kasi z rodz. 
Stanisław Majchrzak – od r.Gałwa.
Stefan Szpeciński – od siostry Czesławy z rodz.
Teresa Banaszek – od siostry Jasi.
Irena Kulka  – od Zdzisławy Czyżyckiej.
Teresa Lasoń – od Dyr.,N-li i Prac.Zespołu Szk.- Przedszk w G-ch.
Jerzy Szałowski – od Jurka Garbca z rodz.
Emilia Lasoń – od córki Haliny z mężem i dziećmi.
Wiesława Miry – od sąsiadów z ul.Krasińskiego.
Teresa Tazbir – od synów Mirosława i Bogusława.
Ryszard Dyja – od r.Rydczaków.
Kazimiera i Tadeusz Szymańscy – od r.Pajęckich i Andrulewicz.
Irena Bedlechowicz – od Aliny i Henryka Mineckich z rodz.
Henryka Broszkiewicz – od Renaty i Roberta Koselów z rodz.
Halina Zawisza – od r.Bezulskich i Kucharskich.
Jadwiga Klekowska – od Iwony i Roberta Gronostaj z dziećmi.
Tomasz Paciorek – od Marianny Stefanek z rodz.
Henryk Ziemski – od koleżanek i kolegów Ilony z Firmy GOM.
Ireneusz Cichuta – od Lidii Wyżnikiewicz.
Jan Dymka – od brata Tadka z rodz.
Wojciech Bezulski – od sąsiadów Dudek,Bożyk,Wolski.
Zygmunt Wiśniewski – od siostry Danuty z mężem.

 
5 - 12 - 2020
I
sobota 
miesiąca

 

15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

16 00 Nabożeństwo różańcowe wynagradzające. Wymiana tajemnic w K.Ż.R. Oddanie 27

1700 † Irena Gruchot w r.śm.

6 - 12 - 2020

II

niedziela 

Adwentu

Św. Mikołaja

 

730 † Julia Harbańska w 9r.śm..

900 † Barbara, Stanisław, Tadeusz Biszta, Grzegorz, Weronika, Stefan Włudara.

1030 O Boże Błog.dla Ks.Proboszcza i Ewy i Andrzeja Polanin.

1200 Za Parafian. / O Boże Błog. dla Górników.

1520 Nab.Różańcowe zawierzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddanie26.

1600 † W 6r.śm. Heleny oraz Franciszka, Józefa Skowronek, c.r.Kularskich i Skowronków

 

Kocierzowy

Data Intencje
3 - 12 - 2020
czwartek
 

 18 00 

† Jadwiga Poterała – od córki Zofii Perczyńskiej z rodz.

† Mieczysława Ciesielska – od Barbary i Aleksandra Krawczyk z dziećmi.

† Stanisława Wieloch – od Natalii Majdziak z rodziną.

† Ryszard Dyja – od Zdzisławy i Stanisława Kowalskich.

 

6 - 12 - 2020
II

niedziela 

Adwentu

Św. Mikołaja

1030  † Robert Łączny.