W niedzielę 11 grudnia A.D. 2022, w wielu polskich miastach odbędą się o Pokutne Procesje Różańcowe. W tym dniu przypada wigilia liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe – Patronki życia poczętego.

Podczas procesji w sposób szczególny będziemy modlić się w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu oraz grzechy przeciwko VI przykazaniu. W objawieniach św. Siostry Faustyny, a także s.b. Rozalii Celakówny, zabójstwa nienarodzonych, grzechy nieczyste i nienawiść, zostały wskazane jak najcięższe przewinienia Narodu Polskiego, za które grozi nam surowa kara. 

Ratunkiem jest nawrócenie i pokuta. W Fatimie Anioł wzywał „Pokuty! Pokuty! Pokuty!”, dlatego świadomi nieskończonego Bożego Miłosierdzia oraz nieskończonej Bożej Sprawiedliwości będziemy dokonywać zadośćuczynienia za grzechy własne, a także ekspiacji za grzeszników najbardziej zagrożonych karą wiecznego potępienia. 

Grudzień daje nam możliwość wynagradzania i błagania w różnych intencjach. Już 3 grudnia pierwsza sobota miesiąca, podczas której wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcamy również do modlitwy i odprawienia Godziny Łaski (od 12.00 do 13.00) w dniu 8 grudnia A.D. 2022 w intencji „o jak najszybszy Triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej. 

Zatem czas Adwentu, czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, będzie też czasem modlitwy Różańcem Świętem dla wybłagania niezbędnych łask dla małżeństw, rodzin i całego Narodu Polskiego. 

Szczególną rolę w dziele przekazywania wiary oraz nawrócenia rodzin, mają do odegrania mężowie i ojcowie.

Orędzie z Fatimy wskazuje na fakt niszczenia rodzin, dlatego zachęcamy mężczyzn do włączenia się w ochronę swojej rodziny tu na ziemi i na wieczność, a także w ochronę wspólnoty parafialnej oraz wielkiej rodziny jaką stanowią chrześcijanie w Polsce i na świecie. 

W Pokutnej Procesji Różańcowej będziemy podążali pamiętając o słowach s.b. Stanisławy Leszczyńskiej – położnej z Auschwitz: „Nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci”. 

Sługa Boża Stanisława Leszczyńska przyjęła na świat w obozie koncentracyjnym 3000 dzieci. Wszystkie przyszły na świat żywe i zdrowe.

Pamiętam również o słowach św. Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości”.

Dzisiaj, jako Katolicy, stajemy w obronie również osoby i nauczania świętego Papieża Polaka. Papieża życia i rodziny, Papieża ludzi młodych i cywilizacji życia.  

Organizatorami procesji są wierni Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego, a wśród nich osoby przewodzące wielu inicjatywom, stowarzyszeniom i organizacjom działającym w ramach Kościoła oraz w łączności z Kościołem Katolickim.

         U nas w Gomunicach w Kościele o g.1500 będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego. A po niej procesja pokutna Różańcowa po ulicach (jak to bywało 13 dnia miesiąca). Zapraszamy serdecznie!!! www.rozanieczazyciem.pl