Archiwum intencji mszalnych: Wrzesień 2013

powrót

2 - 8 września

powrót

Gomunice

Data Intencje
2 - wrz - 2013

poniedziałek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Bronisławę, Aleksy, Czesław Sękowscy; Jan Łapaj i c. r.

8 00 Rozpoczęcie Roku Katechetycznego (Początek Roku Szkolnego) [wszystkie klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum]

18 00 + Stefan Łaski (na imieniny) - od synów z rodzinam
3 - wrz - 2013

wtorek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Aleksandra Konopka - od Alfredy

18 00 + Halina Dyja - od Urszuli i Leszka Kwaśników
4 - wrz - 2013

środa
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Wacław Molenda w r. śm.

18 00 + Jan Kempa - od Marii Borowieckiej z rodziną z Kamieńska
5 - wrz - 2013

czwartek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Władysławę (13 r. śm.), Stanisław Tazbir

18 00 o Boże Błogosławieństwo (na imieniny) dla p.katechetki Doroty Jamrozik
6 - wrz - 2013

piątek

I miesiąca
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy

17 00 Spowiedź Św.

18 00 Do Miłosierdzia Bożego:
+ ks. Marek Wites - od Wójta i pracowników Urzędu Gminy
+ Janina Gębicz - od rodziny Kolasów
+ Józefę Wiecha - od Ireny i Marii Borowieckich
+ Wiesław Gala - od teściów Śmiechowiczów
+ Jadwiga, Feliks Lasoń; Józefę, Andrzej, Stefan Górni
+ Janina Skulimowska - od syna Waldemara z żoną
+ Tadeusz Nieśmiałek - od Grażyny i Jerzego Sewerynków
+ Sławomir Wieczorek (na urodziny) - od żony
+ Stanisław Górazda; Józefę i Wawrzyniec Gala; Ignacy, Józefę Tkacz
+ Janina, Marian Płomińscy
+ Czesław Markiewicz - od sąsiadów z ul. Dworcowej i Częstochowskiej
+ Zdzisław Łańcuchowski - od Justyny z rodziną
+ Anna Malitka - od sąsiadów z bloku nr 3 kl. III
+ Stanisławę Gromek - od sąsiadów Klimczak, Guziak i Tazbir
+ Cecylia Dukalska - od wnuczki Agnieszki z mężem i synami
+ Leopold Mokrzyński - od córki Elżbiety z mężem
+ Janina Mokrzyńska - od sąsiadów Komorowskich
+ Grzegorz Bielasiński - od kolegów z Gościnnej
+ Rozalia Stachańska - od sąsiadów z ul. Kopernika
+ Władysławę Gajda - od sąsiadów z ul. Krasińskiego
+ Jan Gajda - od sąsiadów z ul. Krasińskiego i Konopnickiej
+ Roman Życiński - od Kucharskiej i Karkoszków
+ Dariusz Ziemba - od sąsiadów Klimczaków z dziećmi
7 - wrz - 2013

sobota

I miesiąca
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Wojciech Klekowski (w 13 r. śm.) - od Mamy i rodzeństwa

17 20 Nabożeństwo Różańcowe (+ wymiana tajemnic w K.Ż.R.)

18 00 + Władysław (39 r. śm.), Leokadia Wróbel
8 - wrz - 2013

niedziela

XXIII zwykła

zwykła
7 30 + Jadwiga Olborska (w r. śm.) - od męża

9 00 + Marian, Eugenia, Zbigniew Rudek.

10 30 + Henryk Mokrzyński (w 14 r. śm.)

12 00 Za Parafian;

16 00 o Boże Błogosławieństwo dla Łuksza Bąkowicza w 18 r. Ur. od dziadków Ziemskich

9 - 15 września

powrót

Gomunice

Data Intencje
9 - wrz - 2013

poniedziałek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Henryk Dziewierski - od córki Barbary

18 00 + Mieczysław Woźnicki - od uczniów byłej kl. Va z rodzicami
10 - wrz - 2013

wtorek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Janina Gębicz - od Zdzisława Felicjańskiego z rodziną

18 00 + Bożena Olejnik - od K.Ż.R. p. w. Św. Kingi z Kletni
11 - wrz - 2013

środa
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Grzegorz Bejmert - od Taty

18 00 + Kazimierz (56 r. śm.), Janina Rudzkich - od córki Alicji z rodziną
12 - wrz - 2013

czwartek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Jan Roczek - od córki Jadwigi z rodziną

18 00 + Krzysztof (6 r. śm.), Marianna, Stefan Gala
13 - wrz - 2013

piątek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Danuta Koniarska - od koleżanki Mirosławy

18 00 Do Miłosierdzia Bożego:
+ Arkadiusz Jeż - od żony Joanny
+ Jan Bednarski - od żony
+ Jan Staszewski - od żony
+ Władysław Tazbir - od żony Janiny
+ Jan Mokrzyński - od żony Eleonory
+ Anna Hoffer - od Bronisławy i Jana Koczberskich
+ Stefan Gala w (15 r. śm.) - od wnuczków
+ Janina Gębicz - od rodziny Stępniów
+ Stanisław Krawiec - od Sławomira Fracha z rodziną
+ Janina Skulimowska - od wnuczków Mirka i Ewy z rodzinami
+ Janina Wolnicka - od rodziny Wrońskich i Tkaczów
+ Janina Białek - od siostrzenicy Wioli Wrzochol z rodziną
+ Anna Kulka - od rodziny Mrozińskich
+ Kazimierz Łuczak - od chrześnicy Heni z rodziną
+ Zofia Duda - od Bożeny Białek z rodziną
+ Halina Błędniak - od rodziny Palińskich
+ Aleksandra Konopka - od Pawelców z Gorzędów
+ Czesław Kucharski - od mieszkańców Paciorkowizny
+ Zenobia Pałyszka - od uczestników pogrzebu
+ Grażyna Jonach - od Eugeniusza i Zdzisławy Koczberskich
+ Anna Tazbir - od rodziny Siewiorów i Szwedzików
14 - wrz - 2013

sobota
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 o Błogosławieństwo Boże dla Julity Masiarek w 18 r. urodzin - od rodziców

17 00 Droga Krzyżowa

18 00 + Zofia, Kazimierz i zm. z r. Gala, Sędłakowskich
15 - wrz - 2013

niedziela

XIV zwykła

zwykła
7 30 + Leon Śliwiński (w 25 r. śm.) - od syna Tomasza z rodziną

9 00 + Tadeusz Nieśmiałek - od Jolanty i Mirosława Tazbir

10 30 + Zofia Grudzińska (w 1 r. śm.)

12 00 Za Parafian; w 18 r. Ur. Kamil Makowski o Błogosławieństwo Boże - od braci i rodziców

16 00 + Maciej Dudek (w 6 r. śm.) - od żony z dziećmi

16 - 22 września

powrót

Gomunice

Data Intencje
16 - wrz - 2013

poniedziałek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Józef Odrzywolski - od Barbary i Bogumiła z Gomunic

18 00 o Błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty Palińskiej na urodziny - od przyjaciół
17 - wrz - 2013

wtorek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Barbary - prosi Andrzej Piasecki

18 00 + Stefania, Tadeusz, Zofia, Lech, Aleksandra Grabińskich; Janina, Stanisław Kamockich; Wanda, Kazimierz, Czesław Różyckich; Maria, Cze, Bożena Szczepańskich; Helena, Maria, Marcin Walenckich; Irena, Ireneusz, Włodzimierz Sierków i zm. z rodziny Kaliszewskich

Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej
18 - wrz - 2013

środa
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Zofia Zawisza - od Wolskich

18 00 + Stanisław Śliwiński (w 8 r. śm.)
19 - wrz - 2013

czwartek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Jadwiga Wieloch - od Marii i Ryszarda Bajon

18 00 + Bogdan Burzyński (w 2 r. śm.) - od żony z dziećmi
20 - wrz - 2013

piątek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Stefania Cichuta - od uczestników pogrzebu

18 00 Do Miłosierdzia Bożego:
+ Wiesław Bobrowski - od żony z dziećmi
+ Józefę Wiecha - od sąsiadów z ul. Strażackiej
+ Józef Bobrowski - od siostry Leokadii
+ Zdzisław Samborski - od sióstr Jadwigi, Agaty, Anny z rodzinami
+ Łukasz Lesiak - od współpracowników z Cefolu
+ Maria Zawisza - od Wandy Kempy, Wiesława Zawiszy z żoną
+ Bogdan Krawczyk - od Stanisława Mirczaka z rodziną
+ Stefan Ślusarczyk - od chrześniaka Władysława z rodziną
+ Janina Gębicz - od rodziny Gębskich i Kania
+ Andrzej Jonach - od Zborowskich i Małych
+ Henryk Alama - od Henryka Witalewskiego z rodziną
+ Lucjan Sobczak - od Dyrekcji i pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Gomunicach
+ Stanisławę Gromek - od rodziny Kaczorów
+ Anna Malitka - od rodziny Siewierów
+ Zofia Baran - od Anny i Janusza Parobczy
+ Józefę Kmiecik - od Zarzadu i Członków Polskiego Zw. Wędkarskiego
+ Jadwiga Krupa - od rodziny Zatoń i Geniusz
+ Marian Czyżycki - od sąsiadów Klimczaków i Łaskich
+ Zofia Grudzińska - od sąsiadów Tazbirów
+ Jan Mikołajczyk - od pracowników firmy Eron-Trans i ROKA z Radomska
+ Teodozja Bąkowicz - od Koła Gospodyń Wiejskich ze Słostowic
+ Jarosław Kierlik - od Łaskich z dziećmi
21 - wrz - 2013

sobota
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Sławomir Murygin (w 15 r. śm.) - od żony

17 20 Nabożeństwo Różańcowe

18 00 + Tadeusz Nieśmiałek - od Elżbiety i Benedykta Wieczorkiewicz z rodziną
22 - wrz - 2013

niedziela

XV zwykła

zwykła
7 30 + Stanisław Rachwalik

9 00 + Franciszkę, Wacław, Jan Kubik

10 30 + Jan Bareła (29 r. śm.), Stefan Ziemski

12 00 Dożynki - podziękowanie Bogu za zbiory
- w 60 r. ur. Henryki Raczyńskiej

16 00 + Jakub Karwicki - od mamy z rodziną

23 - 29 września

powrót

Gomunice

Data Intencje
23 - wrz - 2013

poniedziałek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Józef

18 00 + Bogusław Frach - od brata Henryka z żoną
24 - wrz - 2013

wtorek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 z podziękowaniem za przeżyte 60 lat Jadwigi z prośbą o Błogosławieństwo Boże

17 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Nabożeństwo Różańcowe

18 00 + Janina Gębicz - od Zofii Deresińskiej z rodziną

spotkanie podsumowujące pielgrzymkę do Medjugorie
25 - wrz - 2013

środa
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Otylia Rosołowicz - od syna Wojciecha z rodziną

18 00 o Błogosławieństwo Boże dla Zofii i Andrzeja Andrzejewscy w 38 r. ślubu
26 - wrz - 2013

czwartek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Zygmunt Brzezin - od Haliny i Mieczysława Konopków

18 00 + Henryk Tkacz w 7 r. śm. - od żony
27 - wrz - 2013

piątek
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Dariusz Kalasiński na urodziny - od rodziców

18 00 Do Miłosierdzia Bożego:
+ Wiesław Gala - od brata Włodzimierza z rodziną
+ Jan, Regina Czyżycki - od córki z rodziną w r. śm.
+ Wacław, Agnieszka Fużewscy
+ Zofia Włodarczyk - od rodziny Grzejszczaków z Gomunic
+ Janina Białek - od córki Marii
+ Władysław Tazbir - od wnuczków: Sylwii, Sebastiana, Angeliki
+ Ignacy (27 r. śm.) i c. r. Andrzejewskich - od żony
+ Danuta i Tadeusz Szarek - od syna Ryszarda z rodziną
+ Mariannę, Józefa, Jana (1 r. śm.) Winklerów - od Winklerów
+ Janinę Mielczarek - od córki Anny z rodziną
+ Henryk Szpeciński - od Mirosława Szpecińskiego z rodziną i Mamy
+ Sabina Gębicz - od siostrzeńców Karola i Adama Grzejszczaków
+ Halina Dyja - od kolegów kierowców Firmy GOM
+ Irena Zawisza - od rodziny Gałwów
+ Bogumił Komorowski - od brata Edwarda z rodziną i od rodziny Włuków
+ Andrzej Stolarski - od Łukasińskiej i Mirczaków
+ Stanisław Stępień - od siostry Jadwigi
+ Katarzyna Staniszewska - od Zofii Wiaderek
+ Teodozja Radziejewska - od Jadzi i Zdzisława Krukowicz z rodziną
+ Mieczysław Sala - od sąsiadów z ul. Zacisznej
+ Marianna Popiołek - od koleżanek córki Bożeny: Krystyny i Ireny
+ Wacław Molenda
28 - wrz - 2013

sobota
6 25 Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 00 + Agnieszka Skrobek - od teściów

17 00 ŚLUB: Krzysztof CON - Ewelina MANGOLD

18 00 w 2 r. śm. Anny Tazbir
29 - wrz - 2013

niedziela

XXVI zwykła

zwykła
7 30 + Maria Mieszała (w 5 r. śm.) - od córki Angeliki

9 00 + Michał Łyś (na imieniny)

10 30 + Wacław Sękowski (na imieniny) - od żony

12 00 Za Parafian; z podziękowaniem dla Krystyny Gałwa i Jolanty Stolarskiej za opiekę nad Mamą i z prośbą o opiekę M. B. - prosi Ewa Pokusińska z rodziną

16 00 o Błogosławieństwo Boże dla Adama Bąkowicza - od rodziny Zeman za okazaną dobroć
Kocierzowy

Data Intencje
22 - wrz - 2013

środa
19 00
+ Józef Krokowicz - od Popiołków i Ciesielskich
+ Antoninę Wiecha - od rodziny Perczyńskich
+ Stanisław Popiołek - od wnuczka Tomka z żoną
+ Irena Bujacz - od rodziny Koniarskich
+ Władysław Skalik - od Zofii Jankowskiej z rodziną
+ Tadeusz Stalka - od sąsiadów Krawczyk z rodziną
+ Marianna Dąbrowska - od Ewy i Andrzeja Majdziak z dziećmi
29 - wrz - 2013

niedziela
10 30 + Józef (2 r. śm.), Walenty Mikołajczyk; Stanisława i Teofil Rudniccy
Msze Św.
Niedziele i święta:
7 30, 9 00, 10 30,
12 00, 16 00
Dni powszednie:
7 00, 18 00
Święta zniesione:
7 00, 10 00, 18 00
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2019, by petrus0x13 & jz
Jesteś naszym 941591. gościem