Małżeństwo

Informacje ogólne:

Cel przyjęcia
sakramentu
Bóg stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości. Wraz z powołaniem do życia ludzi Bóg ustanowił sakrament małżeństwa jako trwały i nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. Sakrament małżeństwa jest niejako umową międzyludzką (nieodwołalną), w której małżonkowie oddają się sobie i przyjmują się wzajemnie. Poprzez zawarcie związku sakramentalnego tworzą oni "Kościół Domowy" - miejsce pomnażania miłości i krzewienia wiary.
Wymagania wstępne Przyjęcie Sakramentu Chrztu (w szczególności), a także I Komunii i Bierzmowania. Osoby przyjmujące sakrament małżeństwa (przynajmniej jedna strona) muszą wyrazić chęć dalszego życia zgodnie z nauką Kościoła (w szczególności chęć przekazania wiary, podstaw nauki chrześcijańskiej oraz podstaw moralności swojemu potomstwu).
Brak przeszkód co do zawarcia związku małżeńskiego (osoby zawierające nie mogą być związane związkiem małżeńskim z inną osoba).
Sposób przystępowania Indywidualny: osoby pragnące związek małżeński muszą zgłosić się trzy miesiące (przynajmniej) przed planowaną datą zawarcia sakramentu Małżeństwa w celu ustalenia daty i dopełnienia formalności. Wymagane jest również wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych (przynajmniej dwóch) - w celu wykluczenia wszystkich przeszkód stojących na drodze zawarcia związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty
  • Świadectwa chrztu, przyjęcia Komunii Św. oraz Bierzmowania, dokumenty potwierdzające uczestnictwo w katechezie (prowadzonej w szkole) [świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej/podstawowej], dokumenty tożsamości.
  • Jeśli wymagane (rozdział miejsc zamieszkania narzeczonych): świadectwa wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.
  • W przypadku ślubu ze skutkami prawnymi (ślub konkordatowy): dokument z USC stwierdzający brak przeszkód do zawarcia ślubu cywilnego (wystawiony nie później niż trzy miesiące przed).
  • W przypadku wdów i wdowców: akt zgonu współmałżonka.
Przygotowanie Ustala proboszcz Parafii: zazwyczaj przygotowanie polega na wzięciu udziału w naukach przedmałżeńskich i na konsultacjach w poradni małżeńskiej. Zalecana jest też spowiedź w okresie przedślubnym oraz indywidualne uzupełnienie podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy o Kościele Katolickim. Przygotowania mogą kończyć się egzaminem ustnym.
Ostateczne warunki przystąpienia Spełnienie warunków początkowych, dopełnienie formalności, wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych oraz wzięcie udziału w przygotowaniach do sakramentu Małżeństwa.
Uwagi -
Msze Św.
Niedziele i święta:
7 30, 9 00, 10 30,
12 00, 16 00
Dni powszednie:
7 00, 17 00
Święta zniesione:
7 00, 10 00, 17 00
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2019, by petrus0x13 & jz
Jesteś naszym 1089435. gościem