Bierzmowanie


Informacje szczegółowe:

Ogłoszenia dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania:

początek

Brak ogłoszeń

koniec

przygotowania do kolejnego sakramentu Bierzmowania
informacje wkrótce

Informacje ogólne:

Cel przyjęcia
sakramentu
Jak sama nazwa wskazuje (Bierzmowanie, od "bierzmo" - belka, wsparcie) sakrament Bierzmowanie służy umocnieniu i pokrzepieniu wiary. Osoba przystępująca do Bierzmowania otrzymuje dary Ducha Świętego który "umacnia do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad". Podobnie jak Bóg powołując do służby proroków, apostołów i pierwszych chrześcijan przyzywał ich nowym imieniem, tak szafarz Bierzmowania udzielając sakramentu wzywa kandydatów imionami Świętych i Błogosławionych Kościoła Katolickiego, których kandydat wybrał sobie na patrona.
Wymagania wstępne Sakrament Bierzmowania jest dopełnieniem sakramentu Chrztu, więc w szczególności wymagane jest przyjęcie tego właśnie sakramentu. Oprócz tego kandydat musi być w stanie w pełni uczestniczyć we Mszy Św. (przyjęcie sakramentu I Komunii Św.). Wymagane jest także uczestnictwo w lekcjach katechezy (prowadzonej w szkole).
Sposób przystępowania
  • Zorganizowany: Sakramentu Bierzmowania udziela się (zazwyczaj) raz na rok w wyznaczonym terminie. Szafarzem (osobom udzielającą) jest zwyczajowo Biskup Diecezjalny. Sakramentu udziela się podczas uroczystej Mszy Św.
  • Indywidualny: W wyjątkowych przypadkach. Indywidualny przewód udzielenia Bierzmowania prowadzi Parafia Archidiecezjalna (Częstochowa).
Wymagane dokumenty Jeśli wymagane (brak dokumentów w Kancelarii Parafialnej): świadectwo Chrztu i przyjęcia I Komunii Św., dokument tożsamości. Te same dokumenty wymagane są od świadka Bierzmowania.
Dodatkowo dla kandydata: świadectwo uczestnictwa katechezie szkolnej (świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły [z pozytywną oceną z religii]) lub zaświadczenie od katechety.
Przygotowanie Ostateczne przygotowania prowadzi Parafia w której Bierzmowanie będzie udzielone. Szczegóły przygotowań i ich przebieg ustala Proboszcz Parafii. Przygotowanie może zakończyć się egzaminem ustnym, potwierdzającym świadomość i chęć kandydata niezbędną do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Ostateczne warunki przystąpienia Spełnienie warunków wstępnych i dopełnienie formalności. Udział w przygotowaniach do sakramentu prowadzonych przez Parafię.
Uwagi Co do świadka Bierzmowania: najlepiej osoba z najbliżej rodziny, wierząca i praktykująca naukę Kościoła.
Msze Św.
Niedziele i święta:
7 30, 9 00, 10 30,
12 00, 16 00
Dni powszednie:
7 00, 17 00
Święta zniesione:
7 00, 10 00, 17 00
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2019, by petrus0x13 & jz
Jesteś naszym 1091048. gościem