Pierwsza Komunia Święta


Informacje szczegółowe:

Ogłoszenia dla kandydatów (i rodziców kandydatów) do Sakramentu I Komunii:

początek

Brak ogłoszeń

koniec

przygotowania do kolejnego sakramentu I Komuni Świętej
informacje wkrótce

Informacje ogólne:

Cel przyjęcia
sakramentu
I Komunia Święta jest pierwszym pełnym uczestnictwem we Mszy Św. Dzieci (lub osoby starsze) po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa. Sakrament Komunii otwiera drogę do dalszego aktywnego uczestnictwa w Eucharystii i doskonalenia życia duchowego. Daje możliwość przyjęcia następnych Sakramentów: (Bierzmowania, Małżeństwa, Święceń Kapłańskich).
Wymagania wstępne
  • Dzieci i młodzież: Przyjęcie sakramentu Chrztu, uczestnictwo w zajęciach katechezy (prowadzonej w szkole), chęć wzięcia udziału w przygotowaniach do Sakramentu I Komunii.
  • Starsi: Przyjęcie sakramentu Chrztu, chęć wzięcia udziału w przygotowaniach do Sakramentu I Komunii lub indywidualnych przygotowaniach do uczestnictwa w Eucharystii.
Sposób przystępowania
  • Dzieci i młodzież - zorganizowany: Sakramentu I Komunii udziela się raz do roku w ustalonych terminie (patrz informacje szczegółowe). Konieczne jest wzięcie udziału w przygotowaniach prowadzonych w szkole i przy Kościele parafialnym. Ustala się terminy spotkań z rodzicami i kandydatami do I Komunii Świętej. Przygotowania zazwyczaj kończą się Egzaminem ustnym (szczegóły w informacjach szczegółowych).
  • Starsi - indywidualny: szczegóły ustala Proboszcz Parafii.
Wymagane dokumenty
  • Dzieci i młodzież: Jeśli istnieje potrzeba (brak danych w Kancelarii Parafialnej): dokumenty potwierdzające przyjęcie Sakramentu Chrztu, Akt Urodzenia, zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach katechezy.
  • Starsi: jak wyżej
Przygotowanie
  • Dzieci i młodzież:Cykl zajęć na lekcjach katechezy w szkole. Spotkania w Kościele.
  • Starsi: Katecheza przygotowawcza (szczegóły ustala Proboszcz Parafii)
Ostateczne warunki przystąpienia Spełnienie warunków wstępnych (w szczególności przyjęcie Chrztu). Wzięcie udział w przygotowaniach do sakramentu I Komunii Świętej.
Uwagi -


źródło tekstów: Komisja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski
Msze Św.
Niedziele i święta:
7 30, 9 00, 10 30,
12 00, 16 00
Dni powszednie:
7 00, 17 00
Święta zniesione:
7 00, 10 00, 17 00
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2019, by petrus0x13 & jz
Jesteś naszym 1090711. gościem