Zasady zamieszczania informacji o zgonach i pogrzebach na Oficjalnej Stronie Internetowej Parafii Gomunice


A. Cel i motywacja zamieszczania informacji

Od 1 listopada 2013 roku na Oficjalnej Stronie Internetowej Parafii Gomunice (www.parafiagomunice.pl) zamieszczane są obwieszczenia o zbliżających się uroczystościach pogrzebowych oraz zgonach wiernych Parafii Gomunice. Z uwagi na upowszechnienie przekazu informacji drogą elektroniczną, administracja strony wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników Strony Parafialnej chcąc ułatwić i usprawnić dostęp do takich danych, a także umożliwić przeglądanie rocznych wykazów podsumowujących wszystkie uroczystości pogrzebowe z danego roku.

B. Sposób zamieszczania informacji

Obwieszczenia o zbliżających się Mszach Żałobnych oraz zbiorcze dane o odprawionych już pogrzebach zamieszczane są w trzech formach:
 • w postaci tzw. ,,małego nekrologu'' umieszczanego po prawej stronie w bocznym pasku strony (bezpośrednio pod rozpiską godzin liturgii).
 • w postaci tzw. ,,dużego nekrologu'' umieszczanego w dziale ,,Zmarli'' (zakładka ,,Parafia'').
 • w zbiorczych danych rocznikowych (tzw. ,,archiwum nekrologów'') umieszczanych w dziale ,,Zmarli'' (zakładka ,,Parafia'').
,,mały nekrolog'' jest aktywowany na okoliczność zbliżania się co najmniej jednej uroczystości pogrzebowej. Sekcja ta zawiera następujące informacje:
 • imię i nazwisko zmarłego
 • datę roczną urodzenia i datę roczną śmierci
 • hyperlink do działu ,,Zmarli'' oraz ,,dużego nekrologu''
,,duży nekrolog'' pełni rolę tradycyjnych nekrologów umieszczanych na tablicach ogłoszeń i miejscach publicznych. Sekcja ,,dużego nekrologu'' zawiera:
 • imię i nazwisko zmarłego
 • datę (dzień, miesiąc i rok) śmierci
 • wiek
 • datę (dzień, miesiąc, rok i godzinę) uroczystości pogrzebowych
 • miejsce uroczystości pogrzebowych
 • miejsce pochówku zmarłego
 • informacje o osobie (osobach) zawiadamiających o śmierci zmarłego
,,archiwum nekrologów'' zawiera spis wszystkich zgonów wiernych Parafii Gomunice w okresie jednego roku. Sekcja zawiera następujące informacje:
 • imię i nazwisko zmarłego
 • miesiąc i rok zgonu
 • wiek zmarłego

C. Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie, edycje i usuwanie danych

Za dane znajdujące się na stronie odpowiada administrator Oficjalnej Strony Internetowej Parafii Gomunice oraz proboszcz Parafii Gomunice. Są to dwie osoby posiadające dostęp do baz danych wyświetlanych w jednej z trzech form obwieszczenia.
Administrator dokłada wszelkich starań, które mają wyeliminować możliwości sabotażu oraz ingerencji osób trzecich w zawartość strony. Wszystkie nadużycia i efekty ingerencji są zgłaszane organom ścigania (zgodnie z procedurami określonymi przepisami Kodeksu Karnego) oraz natychmiastowo usuwane.
Proboszcz Parafii dba o poprawność i aktualność danych oraz blokowanie ich publikacji na prośbę rodziny bądź w przypadku domniemania możliwości naruszenia dóbr osobistych.

D. Moment wprowadzenia danych, interwały czasowe i okresy kadencji

Dane o śmierci i pogrzebie wprowadzane są niedługo po uregulowaniu przez rodzinę zmarłego formalności w Kancelarii Parafialnej. Po wprowadzeniu danych na Stronie pojawiają się informacje w postaci ,,małego nekrologu'' (prawy boczny pasek strony) i ,,dużego nekrologu'' (dział ,,Zmarli''). Obydwa nekrologii są widoczne na stronie do dnia zaplanowanych uroczystości pogrzebowych. Z uwagi na bezpieczeństwo i spokój rodziny zmarłego sześć godzin później (licząc od planowanego momentu rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych) obydwa nekrologii są dezaktywowane. Dane trafiają do trzymiesięcznej kwarantanny. W czasie kwarantanny żadne dane o pogrzebie nie są widoczne na stronie i nie ma żadnych oznak ich wcześniejszego istnienia. Po zakończeniu okresu kwarantanny dane udostępniane są w zbiorczym spisie archiwalnym. Ich detaliczność jest ograniczona do minimum (opis w sekcji B).

E. Zgłaszanie zażaleń i braku zgody na publikacje

Rodzina i osoby bezpośrednio zainteresowane mają możliwość niewyrażenia zgody na publikacje jakichkolwiek danych dotyczących śmierci i pogrzebu. Zastrzeżenia danych można dokonać na kilka sposobów:
 • bezpośrednio w Kancelarii Parafialnej przy ustalaniu formalności i szczegółów uroczystości pogrzebowych lub w późniejszym terminie. Wystarczy nadmienić Proboszczowi (bądź księdzu przyjmującemu w Kancelarii) iż rodzina nie ma życzenia informowania o śmierci i pogrzebie za pośrednictwem ogłoszeń na Oficjalnej Stronie Internetowej Parafii Gomunice. Ta forma zastrzegania publikacji jest najbardziej preferowana.
 • poprzez prośbę telefoniczną. Prośbę o nie wprowadzanie danych bądź też ich usunięcie zgłasza osoba dorosła z rodziny zmarłego.
 • listownie na adres pocztowy Parafii Gomunice (dane w dziale Kontakt). Prośby listowne muszą zostać czytelnie podpisane i właściwie zaadresowane, tak aby była możliwa jednoznaczna identyfikacja wnioskodawcy. Mile widziane jest także podanie dodatkowego kontaktu (numer telefonu, adres e-mail), tak aby było możliwe dodatkowe skonfrontowanie pisma ze stanem faktycznym.
 • drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mailowy Parafii Gomunice (dane w dziale Kontakt). Wiadomości muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem, tak aby była możliwa jednoznaczna identyfikacja wnioskodawcy. Wymagane jest także podanie dodatkowego kontaktu (numer telefonu, adres do korespondencji), tak aby było możliwe dodatkowe skonfrontowanie wiadomości ze stanem faktycznym.
Informacje o braku zgody na publikacje i swoje zastrzeżenia należy przekazywać jak najwcześniej. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że raz zamieszczone dane mogą zostać zindeksowane przez zewnętrzne serwery i przechowywane w postaci kopii w sieci Internet. Także każdy użytkownik strony może na własny użytek robić kopie danych i przechowywać na komputerze osobistym. Na to administracja strony nie ma wpływu.
Po otrzymaniu informacji o zastrzeżeniach bądź wymówieniu zgody na publikacje oraz zweryfikowaniu ich wyświetlanie danych blokowane jest najszybciej jak to możliwe.

Gomunice, 1 października 2013
Administrator StronyProboszcz Parafii Gomunice
Msze Św.
Niedziele i święta:
7 30, 9 00, 10 30,
12 00, 16 00
Dni powszednie:
7 00, 17 00
Święta zniesione:
7 00, 10 00, 17 00
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, by petrus0x13 & jz
Jesteś naszym 900923. gościem